Priser till Fetto hotellet

Priserna är rätt dyra på vårt hotell för en natt 2000 kr. I detta pris ingår 12 rättermiddag och fettodans.